CIGI-Ipsos Globalno istraživanje 2017 o online povjerenju i bezbjednosti prikazuje sumornu sliku trenutnog stanja kada je u pitanju povjerenje online. Većina ispitanika je potvrdila da su više zabrinuti za svoju privatnost nego prije godinu dana, sa gotovo 50-50% odgovora između “mnogo više zabrinuti” i “nešto više zabrinuti”. Na pitanje da li su saglasni sa izjavom “Sve u svemu, osjećam se bezbjedno online”, samo 12% ispitanika je odgovorilo potvrdno, dok je njih 43% “donekle saglasno” sa izjavom.

CIGI i Ipsos, uz podršku Internet Society, sproveli su anketu u 24 ekonomije (Australija, Brazil, Kanada, Kina, Egipat, Francuska, Njemačka, Velika Britanija, Hong Kong, Indija, Indonezija, Italija, Japan, Kenija, Meksiko, Nigerija, Pakistan, Poljska, Južna Afrika, Sjeverna Koreja, Švedska, Tunis, Turska i SAD) na uzorku od 24,225 Internet korisnika. Ovo je 3. globalna anketa koju je CIGI sproveo a koja se odnosi na bezbjednost i povjerenje online. Pokriva niz pitanja poput povjerenja na Internetu, privatnosti, e-commerce i online navika. Dobijeni rezultati su zabrinjavajući.

online povjerenje

Povjerenje korisnika je jako važno za budući uspjeh Interneta, jer ako korisnicima fali povjerenja, ograničiće svoju upotrebu, a u krajnjem i u potpunosti prestati da koriste Internet za određene aktivnosti. To bi moglo da ima ogroman uticaj na evoluciju Interneta, njegovo korištenje i dalji razvoj.

Među glavnim razlozima koje su ispitanici naveli kao relevantne kada je u pitanju nepovjerenje online bili su:

  • Internet nije bezbjedan (65%);
  • Internet nije pouzdan (40%);
  • Internet ne dozvoljava privatnu komunikaciju (27%).

Percepcije o tome ko kontroliše Internet su takođe jedan od bitnih faktora koji utiče na stavove ispitanika po pitanju povjerenja i sigurnosti na Internetu. Više od jedne četvrtine ispitanika je navelo kao jedan od razloga nepovjerenja kontrolu nad Internetom od stranih ili domaćih vlasti, ili korporativne elite.

Dok je relativno mali dio ispitanika rekao da manje koristi Internet zbog zabrinutosti oko privatnosti, mnogi su potvrdili kako Internet koriste drugačije i selektivnije. U nekim slučajevima, korisnici su postali pažljiviji oko privatnih informacija koje dijele u online svijetu. 20% ispitanika koji se ne osjećaju bezbjedno na Internetu su naveli da sve više koriste enkripciju.

Ispitanicima je postavljeno i nekoliko pitanja o tome kako su promijenili svoje ponašanje na mreži u odnosu na prethodnu godinu. 14% je istaklo da su promijenili ponašanje online i da koriste kodirane komunikacione usluge. Iako nisu u pitanju velike brojke, ovakvi rezultati ne iznenađuju. Enkripcija je važan instrument za obezbjeđenje komunikacija i podataka, ali često korisnicima nije jednostavna za upotrebu. U jednom ranijem istraživanju koje je sproveo Internet Society, korisnici su prijavili veliki broj prepreka pri korišćenju enkripcije, kao što su: pitanje upotrebljivosti, zavisnost od drugih korisnika koji koriste iste alate, nedovoljna informisanost o tome kako da ih koriste.

Zabrinjavajuć je i podatak da je čak 20% ispitanika koji su izrazili nepovjerenje prema Internetu smanjilo online kupovine. Ovo ima direktan uticaj na ekonomski rast.

Moramo adresirati smanjenje povjerenja korisnika kao prioritet, ukoliko želimo da zaštitimo mogućnosti koje Internet pruža. Izgradnja povjerenja korisnika znači postavljanje prave infrastrukture (mreže povjerenja), ohrabrivanje korisnika da štite svoje aktivnosti (tehnologije za povjerenje), postavljanje pravih politika i pružanje odgovarajućeg ambijenta koji na pravi način adresira osnovane brige korisnika (povjerljiv ekosistem).

Izvor: https://www.internetsociety.org/blog/public-policy/2017/04/survey-paints-bleak-picture-current-state-trust-online

 

Share This

Share this post with your friends!