Milijarde ljudi su i dalje u offline svijetu – nemaju pristup Internetu. Prema najnovijim statističkim podacima Međunarodne unije za telekomunikacije (International Telecommunication Union), 53% svjetske populacije i dalje nema pristup Internetu i mogućnostima koje on pruža. Na godišnjem STI forumu, održanom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, Internet Society je iznio jedno od mogućih rješenja – način na koji se ljudi mogu povezati, kako međusobno, tako u okviru i izvan svojih zajednica.

Godišnji STi forum je važan dio Agende za održivi razvoj do 2030. godine koju su usvojile Ujedinjene nacije. Dizajnirana je da omogući dijalog sa više zainteresovanih strana o novim načinima da se ostvari napredak u polju održivog razvoja. To je šansa za ljude van vlade da razmijenjuju ideje i poglede na stvari koje bi mogle pomoći u usmjeravanju napora međunarodnih zajednica i kreiranju razvojnih politika u godinama koje slijede.

pristup Internetu

Ogroman je izazov omogućiti Internet konekciju milijardama ljudi. To znači više ulaganja u infrastrukturu, smanjenje jezičkih barijera, povećanje lokalno relevantnog sadržaja, promocija digitalne pismenosti i rješavanje širokog spektra problema. Jezgro problema je dostupnost i tržišne snage koje nisu u stanju da dijeluju na manje razvijena, ruralna područja i zajednice.

Dio rješenja jeste osigurati da se ljudi mogu povezati međusobno, i u okviru svojih zajednica. Zajedničke mreže (community networks) su jedan od načina da se to postigne. Zajedničke mreže nude način da bilo ko, bilo gdje, može da izgradi Internet konekciju, uz prave alate i podršku.

Ali, niko to ne može učiniti sam. Potreban je zajednički rad kako bi se na pravi način pristupilo tehnologiji, prepoznale različite vještine i na kraju – došlo do rješenja koje će uvesti veći broj ljudi u online svijet. Donosioci odluka treba da počnu da razmišljaju na drugačiji način kada su u pitanju njihove politike za povezivanje milijardi ljudi koji su i dalje offline. Treba da podrže inovativna, lokalno orijentisana rješenja.

Pristup Internetu je više od same tehnologije. On pruža mogućnosti. To je platforma koja omogućava nove načine organizovanja društva, bilo da je riječ o zdravstvu, obrazovanju ili privredi, i definitivno je kamen temeljac različitih strategija kojima će pokušati da se ostvari napredak u polju održivog razvoja.

Ako želimo da konačno stavimo tačku na globalne probleme poput ekstremnog siromaštva, da poboljšamo obrazovanje ili da utičemo na rodnu ravnopravnost, potrebno je da svako na svijetu, bilo gdje, ima pristup Internetu.

Da bismo u tome uspjeli, potrebno je da svi ljudi udruže snage i upute hitan poziv vladama da podrže nove, inovativne politike koje će pomoći milijardama ljudi da konačno dobiju Internet konekciju.

Izvor: https://www.internetsociety.org/blog/community-projects/2017/05/right-tools-and-support-anyone-can-build-internet-connection

Share This

Share this post with your friends!