Vještačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI) je koncept koji ima dugu tradiciju u kraljevstvu naučne fantastike; popularizovan je kroz holivudske filmove i djela fenomenalnih pisaca poput Isak Asimova (Isaac Asimov). Međutim, vještačka inteligencija je dobila veću pažnju u proteklih nekoliko godina, nakon vijesti o napretku u oblasti novih, opipljivih inovacija, poput samovozećih automobila. Internet je odigrao veoma važnu ulogu u ovim događajima.

Internet Society je objavio dokument o vještačkoj inteligenci i mašinskom učenju da pomogne u navigaciji nekih novih mogućnosti i da informiše o nekim od osnovnih koncepata ovih pojmova. Ključni aspekt je razumijevanje mašinskog učenja, posebne tehnike vještačke inteligencije, koja omogućava razvoj novih algoritama da se zamijeni ili podrži ljudsko odlučivanje. Pametni asistenti, poput “Siri” i “Alexa”, koriste mašinsko učenje za tumačenje glasovnih komandi; email serveri koriste ovu tehniku kako bi bolje filtrirali neželjenu poštu, a neki e-commerce sajtovi je koriste da personalizuju veb iskustva svojih korisnika.

Vještačka inteligencija igra sve značajniju ulogu u međunarodnim diskusijama na Internetu. Nedavno su se u Dizeldorfu, kao dio njemačkog G20 predsjedavanja, sastali ministri odgovorni za digitalizaciju agendi svojih zemalja sa stejkholderima, kako bi razgovarali o politikama za digitalnu budućnost. Centralno mjesto u diskusiji pripalo je aplikacijama zasnovanim na vještačkoj inteligenciji, kao i iskorištavanje mogućnosti Interneta za produktivnost i ekonomski rast.

Mogućnost mašina da koriste kognitivne sposobnosti za obradu jezika, da uče, planiraju ili procijenjuju, omogućava kreiranje zadataka koje će obavljati inteligentni sistemi, često uspješnije nego ljudi. Vještačka inteligencija može promijeniti svijet na bolje. Može da učini sigurnijim medicinske procedure, da poveća produktivnost i ubrza ekonomski rast, ili pak da se koristi u aplikacijama koje će poboljšati život osobama sa invaliditetom. Ali, vještačka inteligencija sa sobom donosi i brojne izazove kao što su odgovornost, sigurnost, tehnološko nepovjerenje i smjena ljudskog rada.

Privatni sektor je usvojio ove mogućnosti i investiranje u vještačku inteligenciju je poraslo u proteklih par godina. Velike korporacije takođe ulažu u razvoj vještačke inteligencije. Istovremeno, radnici strahuju da će biti zamijenjeni mašinama. Postoje ozbiljna pitanja na temu ko će imati koristi od ovog koncepta, a ko će biti na gubitku.

Međutim, pored ekonomskog uticaja koji vještačka inteligencija može imati, ona će takođe uticati na to kako ljudi vide i koriste Internet. Ima potencijal da intenzivira zabrinutost korisnika na Internetu, oko pitanja kao što su odgovornost, otvorenost, bezbjednost, sigurnost.

Sa potencijalom da drastično utiče na privredu i društvo u bliskoj budućnosti, vještačka inteligencija je trenutno u prvom planu mnogih političkih debata širom svijeta. Postoje jasni izazovi koje nosi vještačka inteligencija i koji moraju biti riješeni ako želimo da podržimo pozitivnu budućnost ove tehnologije. Potrebno je naglasiti da je očekivani uticaj vještačke inteligencije umnogome zasnovan na predviđanjima i procjenama. Na današnjim stejkholderima, kreatorima politike, preduzećima i civilima, da osiguraju pozitivan uticaj vještačke inteligencije, tako što će proaktivno pristupiti rješavanju trenutnih izazova, uz obezbjeđenje da mogućnosti i dalje ostanu otvorene.

Izvor: https://www.internetsociety.org/blog/public-policy/2017/04/will-artificial-intelligence-change-world-better-or-worse-read-our-new

Share This

Share this post with your friends!