Obrazovanje je osnova za individualno osnaživanje, zapošljivost i ravnopravnost polova. Nažalost, nije dostupno svima.

2015. godine, međunarodna zajednica je pristala na Agendu o održivom razvoju 2030. koja obavezuje zemlje da se posvete rješavanju ovih izazova. Posvećenost Agendi zahtijeva inovativne pristupe koji se ne svode samo na izgradnju većeg broja obrazovnih institucija. Internet Society vjeruje da je Internet ključni dio te zagonetke. Kreiran je dokument „Pristup Internetu i i obrazovanje: ključni razlozi za donosioce odluka“, kako bi se na neki način pružila pomoć u pogledu mogućnosti i rješavanja izazova.

Internet ima veliki potencijal ne samo da proširi pristup obrazovanju, već i da poboljša njegov kvalitet. Otvara vrata iza kojih se krije bogatstvo informacija, znanja i obrazovnih resursa za učenike i nastavnike. Takođe, promoviše mogućnosti učenja van učionica – kritična odlika promocije doživotnog učenja koje budućnost zahtijeva. Kvalifikovana radna snaga koja efikasno koristi informacione tehnologije je ključni faktor globalne digitalne ekonomije. Temelj ovakve radne snage je obrazovanje.

Dokument koji je kreirao Internet Society opisuje načine na koje kreatori politike mogu da otključaju potencijal kroz kreiranje pristupa Internetu:

  • Infrastruktura i pristup;
  • Vizija i politika;
  • Inkluzija;
  • Kapacitet;
  • Sadržaj i uređaji.

Pristup Internetu, naravno, nije odgovor na svaki izazov obrazovanja. Ali, radeći zajedno, kreatori politike, tehnolozi i akteri u oblasti obrazovanja mogu razviti prave pristupe u cilju maksimiziranja doprinosa Interneta i tehnologija obrazovanju.

Dokument „Pristup Internetu i i obrazovanje: ključni razlozi za donosioce odluka“ možete pročitati ovdje.

Izvor: https://www.internetsociety.org/blog/2017/11/unlocking-internet-education-policymakers-hold-key/

Share This

Share this post with your friends!